Menaxhim Rrjetesh Sociale

Argjend

Instagram, Facebook
55 / muaj
 • Menaxhim Instagram-i
 • Menaxhim Facebook-u
 • Nuk përfshihet Twitter
 • Nuk përfshihet LinkedIn
 • 5 postime / 1 postim në 6 ditë
 • 30 story / 1 story në ditë
 • Hapja e profileve
 • Monitorim i rregullt
5 postime

Flori

Instagram, Facebook, Twitter
125 / muaj
 • Menaxhim Instagram-i
 • Menaxhim Facebook-u
 • Menaxhim Twitter-i
 • Nuk përfshihet LinkedIn
 • 15 postime / 1 postim në 2 ditë
 • 30 story / 1 story në ditë
 • Hapja e profileve
 • Monitorim i rregullt
15 Postime

Platin

Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn
275 / muaj
 • Menaxhim Instagram-i
 • Menaxhim Facebook-u
 • Menaxhim Twitter-i
 • Menaxhim LinkedIn-i
 • 30 postime / 1 postim në ditë
 • 60 story / 2 story në ditë
 • Hapja e profileve
 • Monitorim i rregullt
30 Postime

Dizajne profesionale, te bukura, me çmime të arsyeshme

Nëse dëshironi ndonjë shërbim tjetër përveç atyre poshtë, ju lutem na kontaktoni privatisht që t’ju gjejmë një zgjidhje të përshtatshme.

Post / story

Instagram, Facebook, etj.
5
 • Skedari .psd i ndryshueshëm
 • Foto e optimizuar gati për përdorim
 • Lejohen deri në 2 rishikime

Logo

Për firmën tuaj, website, aplikacion, etj.
25
 • Skedari .psd i ndryshueshëm
 • Foto e optimizuar gati për përdorim
 • Lejohen deri në 3 rishikime

Kartëvizitë

Nga të dyja anët
35
 • Skedari .psd i ndryshueshëm
 • Foto e dizajnit para dhe mbrapa
 • Lejohen deri në 3 rishikime
Scroll to Top